Viimasel ajal puutume me oma tegevuses üha sagedamini kokku erinevat liiki „haltuurategijate” poolt toimepandu tagajärgedega, kes on „omandanud“ mingisuguse puurimismeetodi ja püüavad sellega usaldavate ja antud valdkonnas asjatundmatute tellijate arvel rikastuda.

Tahaks hoiatada meie poolt austatud tarbijaid selliste juhuslike sidemete eest, kuna puurimisvaldkond on küllaltki keeruline tegevusala, milles edukaks töötamiseks peab omama suurel hulgal spetsiaalseid ja spetsiifilisi teadmisi ning oskusi, millest eespool nimetatud „haltuurameestel” pole praktiliselt õrna aimugi. Ja küll on sellest kahju, kui meie poole pöörduvad kannatanud, kuid me ei saa neid enam mitte millegi muuga aidata, kui ainult likvideerida nende „ettevõtjate” poolt toimepandu (muuseas, see ei ole sugugi odav lõbu, kuid ilma selleta ei saa kvaliteetset vett) ja nii tulebki puurida uus puurauk täie hinna eest.

Milliseid kõikvõimalikke vigu suudavad need eespool nimetatud „puurmeistrid” teha!? Selliseid, nagu näiteks manteltoru valesti paigaldamine ja puurimise lõpetamine enne veehorisondini jõudmist. Kuid kõige sagedasemaks veaks on kogu veehorisondi mitteavamine ja töö lõpetamine vee esimesel ilmumisel, mille tagajärjel puurkaev aja jooksul ummistub ning vesi võib kaduda juba paari aasta pärast, teinekord isegi nädalatega.

Ja praktiliselt alati on selliseks veaks puuraugu mitte tamponeerimine või valesti tamponeerimine, mille tagajärjel imbub saastunud pinnavesi puurkaevu ja seguneb veehorisondi puhta veega. Selle tagajärjel klient, kes on juba investeerinud puurkaevule, saab sellise kvaliteediga vee, mis on võrreldav tema koduõue veelombist võetud vee kvaliteediga. Sellise kaevu olemasolul ei kannata mitte ainult tellija, vaid ka kõik ümberkaudsed puurkaevude omanikud, sest puuraugu vale tamponeerimise tõttu on riknenud vesi mitte ainult tema kaevus, vaid ka naabritel, kuna kogu lähiümbruse veehorisont saastub ja nakatub erinevat liiki bakteritega. Ennekõike on kannatajateks need, kelle puurkaev on kõigi reeglite järgi rajatud. Seepärast tahaks kliente juba eelnevalt hoiatada, et nad ei pöörduks erinevat liiki „petiste” ja vähetuntud ning olematu mainega firmade poole.
Meie firma eristub nendest „petistest” selle poolest, et meil seisavad puurimismasina juhtkangide taga ainult sellised inimesed, kellel on puurimisalane või geoloogiline kõrgharidus, kõik puurimistöödel kasutatavad materjalid on spetsialiseeritud, mille kohta on olemas kõik vajalikud Euroopa Liidu sertifikaadid. Eelistame kasutada oma töös materjale Euroopa juhtivatelt tootjatelt (sh Saksa, Hollandi), kes on spetsialiseerunud ainult joogivee puurkaevude puurimisel kasutatavate materjalide tootmisele.

Loomulikult on puurimisvaldkond küllaltki keeruline ja raskesti ettearvatav, kuna suur osa tööst teostatakse „pimesi”, kuid omades rikkalikku kogemust ja kõrget professionaalset ettevalmistust leiavad meie puurmeistrid igast keerulisest olukorrast väljapääsu ja praktiliselt alati on nende töö